top of page
Hebrew Writings

דבר יושב ראש המועצה הדתית

בס"ד                                                                                                                                                                                                                             

תושבי קריית מלאכי והסביבה הנכבדים

אנו שמחים ונרגשים להציג בפניכם את האתר של המועצה הדתית קריית מלאכי

שבו תוכלו לקבל מידע על פעילות המועצה הדתית וכן לקבל שירות במחלקות השונות

כשרות, נישואין, עירובין, קבורה , תרבות תורנית, בתי כנסת , ועוד...

מעת לעת יפורסמו באתר מידע חיוני לציבור , וכן פעילויות ציבוריות שעתידות להתקיים

כדאי לכם לעקוב

 

ברצוני לברך את כבוד המרא דאתרא

בנש"ק הרה"ג חיים שמעון פינטו שליט"א

בבריאות איתנה אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך עד ביאת גואל צדק שימשיך להנהיגנו בדעת ובתבונה

ונזכה לרומם את קרנה של תורה ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים ,

 

וכן לברך את גזבר המועצה חברי ועובדי המועצה הדתית היקרים שיחד נזכה לקדש שם שמים ברבים

ולהגדיל תורה ולהאדירה

   

  בברכה

    מישל מיכאל טפירו

   יו"ר מועצה הדתית

57291242_2297879680430716_3738973175258546176_n.jpg
bottom of page